• För redovisning och revision tillsammans i framtiden!

Ekonomifakta för företag

Brytpunkten

För inkomståret 2022 kan man tjäna upp till 554 899 kr utan att betala statlig inkomstskatt. Inkomster från 554 900kr beskattas med kommunalskatt och 20% statlig skatt. För personer över 65 år är gränsen 618 700 kr.

Milersättning

Skattefri milersättning 18,50 kr per mil för egen bil. För förmånsbil gäller 6,50 kr per mil för diesel och för övriga drivmedel gäller 9,50 kr per mil.

Traktamenten

Övernattning krävs. Skattefritt heldagstraktamente uppgår till 240 kr och halvdagstraktamente 120 kr. Halvdagstraktamente gäller vid avresa kl 12 eller senare samt vid hemkomst kl 19 eller tidigare.

Representation

Från och med 2017 är representationen ej avdragsgill för företaget förutom enklare förtäring, representationsgåvor och kringkostnader. Momsreglerna för representation ändras ej med anledning av detta.

Skattefria gåvor till anställda

Julgåva 500 kr inkl moms. Minnesgåva 15 000 kr inkl moms. Kontanter får inte ges. Gäller vid ett tillfälle under anställningen, t ex 50-årsdag, samt vid anställningens upphörande (om man varit anställd i minst sex år).