• För redovisning och revision tillsammans i framtiden!

Ekonomifakta för företag

Brytpunkten

För inkomståret 2019 kan man tjäna upp till 504 400 kr utan att betala statlig inkomstskatt. Inkomster mellan 504 401 kr och 703 000 kr beskattas med kommunalskatt och 20% statlig skatt. Vid inkomster över 703 000 kr gäller kommunalskatt och 25% statlig skatt. För personer över 65 år gäller andra gränser, kontakta oss så berättar vi mer.

Milersättning

Skattefri milersättning 18,50 kr per mil för egen bil. För förmånsbil gäller 6,50 kr per mil för diesel och för övriga drivmedel gäller 9,50 kr per mil.

Traktamenten

Övernattning krävs. Skattefritt heldagstraktamente uppgår till 230 kr och halvdagstraktamente 115 kr. Halvdagstraktamente gäller vid avresa kl 12 eller senare samt vid hemkomst kl 19 eller tidigare.

Representation

Från och med 2017 är representationen ej avdragsgill för företaget förutom enklare förtäring, representationsgåvor och kringkostnader. Momsreglerna för representation ändras ej med anledning av detta.

Skattefria gåvor till anställda

Julgåva 450 kr inkl moms. Minnesgåva 15 000 kr inkl moms. Kontanter får inte ges. Gäller vid ett tillfälle under anställningen, t ex 50-årsdag, samt vid anställningens upphörande (om man varit anställd i minst sex år).