FAQ

Vanligt ställda frågor

Vad är brytpunkten?

För inkomståret 2023 kan man tjäna upp till 613 900 kr utan att betala statlig inkomstskatt. Inkomster från 613 900 kr beskattas med kommunalskatt och 20% statlig skatt. För personer över 66 år är gränsen 683 200 kr.

Skattefria gåvor till anställda?

För inkomståret 2023 kan man tjäna upp till 613 900 kr utan att betala statlig inkomstskatt. Inkomster från 613 900 kr beskattas med kommunalskatt och 20% statlig skatt. För personer över 66 år är gränsen 683 200 kr.

Hur fungerar representation?

Från och med 2017 är representationen ej avdragsgill för företaget förutom enklare förtäring, representationsgåvor och kringkostnader. Momsreglerna för representation ändras ej med anledning av detta.

Vad gäller vid traktamenten?

Övernattning krävs. Skattefritt heldagstraktamente uppgår till 260 kr och halvdagstraktamente 130 kr. Halvdagstraktamente gäller vid avresa kl 12 eller senare samt vid hemkomst kl 19 eller tidigare.

Vad får man i milersättning?

Skattefri milersättning 25 kr per mil för egen bil. För förmånsbil gäller 12 kr per mil förutom elbilar då gäller 9,50 kr per mil.

?

Vad är brytpunkten?

För inkomståret 2023 kan man tjäna upp till 613 900 kr utan att betala statlig inkomstskatt. Inkomster från 613 900 kr beskattas med kommunalskatt och 20% statlig skatt. För personer över 66 år är gränsen 683 200 kr.

?

Skattefria gåvor till anställda?

För inkomståret 2023 kan man tjäna upp till 613 900 kr utan att betala statlig inkomstskatt. Inkomster från 613 900 kr beskattas med kommunalskatt och 20% statlig skatt. För personer över 66 år är gränsen 683 200 kr.

?

Hur fungerar representation?

Från och med 2017 är representationen ej avdragsgill för företaget förutom enklare förtäring, representationsgåvor och kringkostnader. Momsreglerna för representation ändras ej med anledning av detta.

?

Vad gäller vid traktamenten?

Övernattning krävs. Skattefritt heldagstraktamente uppgår till 260 kr och halvdagstraktamente 130 kr. Halvdagstraktamente gäller vid avresa kl 12 eller senare samt vid hemkomst kl 19 eller tidigare.

?

Vad får man i milersättning?

Skattefri milersättning 25 kr per mil för egen bil. För förmånsbil gäller 12 kr per mil förutom elbilar då gäller 9,50 kr per mil.

Hör av dig