• För redovisning och revision tillsammans i framtiden!

AB KP Revision

KP Revision i Borås grundades 2001. 2015 genomfördes en ägarförändring och bolagets nya namn blev AB KP Revision. Vi är idag åtta anställda.

Genom åren har vi byggt upp ett bra samarbete med många kunder. Vi arbetar främst med små och medelstora företag och våra kunder finns i många olika branscher. AB KP Revision är medlem i Far, som är den ledande branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare, och registrerat som revisionbolag.

Vi arbetar på AB KP Revision:

Kjell-Åke Pettersson

Auktoriserad revisor
Tel. 033-20 72 71
kjell-ake@kprevision.se

Peter Bengtsson

Godkänd revisor
Tel. 033-20 72 78
peter@kprevision.se

Christopher Larsson

Aukt.Redovisningskonsult / Civilekonom
Tel. 033-20 72 73
christopher@kprevision.se

Carina Molander

Aukt.Redovisningskonsult
Tel. 033-20 72 75
carina@kprevision.se

Lisa Henningsson

Civilekonom
Tel. 033-20 72 74
lisa@kprevision.se

Carolina Toresson

Redovisningskonsult
Tel. 033-20 72 72
carolina@kprevision.se

Maja Swegmark

Revisor
Tel. 033-20 72 76
maja@kprevision.se

Josefin Ryberg

Redovisningskonsult
Tel. 033-20 72 79
Josefin@kprevision.se