• För redovisning och revision tillsammans i framtiden!

Bolagsbildningar

Aktiebolag, handelsbolag m fl

Om du vill starta en firma så finns det idag flera olika former. Den enklaste varianten är enskilda firma, som du endast behöver registrera hos Skatteverket och är kostnadsfri. Övriga bolagsformer registreras hos Skatteverket och först hos Bolagsverket som tar en ansökningsavgift.

Vi kan guida dig/ er till vilken form som passar bäst både organisatoriskt och ekonomiskt. Ta kontakt så bokar vi in ett möte med någon av oss där vi tillsammans utformar framtiden.