• För redovisning och revision tillsammans i framtiden!

Revision

Lagstadgad revision eller egen vald revision.

Oavsett om ert företag enligt lag är skyldigt att genomgå en revision eller inte så erbjuder vi en ändamålsenlig revision där vi sätter oss ned tillsammans och går igenom företagets ekonomiska år. Vi följer upp och tillsammans tittar vi in i framtiden för nästkommande ekonomiska år.

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer vid ett personligt möte.