• För redovisning och revision tillsammans i framtiden!

Deklarationer

Företag

Vi erbjuder att sköta företagets Inkomstdeklaration 2 till Skatteverket. Eftersom Deklarationen utgår från Bokslutet och Årsredovisningen underlättar det om vi har bistått med detta men är absolut inget krav.

Kontakt oss för mer information kring denna tjänst.

Privat

Vi erbjuder oss att göra er deklaration. Det kan röra sig om enstaka år eller mer kontinuerligt. Det kan handla om fastighetsförsäljning, aktieförsäljning eller några avdrag.

Ta gärna kontakt med oss i god tid så att vi tillsammans kan planera hur din skattesituation ska se ut.